Mieszkanie dla młodych

Program rządowy "Mieszkanie dla młodych" (MDM) został stworzony z myślą o wsparciu młodych osób (do 35 lat) w nabyciu pierwszego, nowego lokalu mieszkalnego.

Dofinansowanie
Ze środków budżetu państwa w ramach ubiegania się o kredyt na nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dofinansowanie można otrzymać w ramach wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

Dla kogo ?
Z programu MDM mogą skorzystać osoby do 35 lat - w tym single, osoby samotnie wychowujące dzieci, małżeństwa (jedno z małżonków musi mieć mniej niż 35 lat), które chcą nabyć pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny z rynku pierwotnego (np. od dewelopera).

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie wynosi 10% wartości mieszkania w przypadku małżeństw i bezdzietnych singli. 15% dofinansowania otrzymają osoby, które wychowują co najmniej 1 dziecko. Kolejne 5% można otrzymać na wcześniejszą spłatę kredytu, jeśli w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości urodzi lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Jak obliczane jest dofinansowanie?
Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako iloczyn powierzchni wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań.

Aktualny wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² (PDF)

Jaka nieruchomość?
W programie "Mieszkanie dla młodych" dofinansowaniem objęte są lokale mieszkalne o powierzchni do 75m² i domy jednorodzinne o powierzchni 100m². W chwili złożenia wniosku o kredyt w programie MDM, wnioskujący wychowuje przynajmniej trójkę dzieci, metraż ulega odpowiednio podwyższeniu do 85m² i 110m².

Warunki kredytu
Kolejnym warunkiem otrzymania dofinansowania jest spełnienie wymogów kredytowych tj. kredyt musi zostać udzielony na co najmniej 50% wartości nieruchomości, na okres co najmniej 15 lat w złotówkach. Kredytowana nieruchomość musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile środków przeznaczonych na MdM?
Warto wiedzieć, że pieniądze na dopłaty do programu rządowego "Mieszkanie dla młodych" są ograniczone. Na rok 2014 kwota dopłat nie może przekroczyć 600 mln zł (około 20-25 tys kredytów). Na kolejne lata pula pieniędzy przeznaczona na program dopłat rośnie i wynosi maksymalnie w 2015 roku - 715 mln zł; w 2016 - 730 mln zł; w 2017 - 746 mln zł oraz w ostatnim 2018 roku obowiązywania programu MdM - 762 mln zł.


PKO BP - Mieszkanie dla młodych

MdM w PKO BP jest adresowany do osób w wieku do 35 lat w zakupie pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego.

 • Marża standardowa: 1,64%. Promocyjna marża w pierwszym roku 1,20%, w kolejnych 1,45% - dla osób, które wykupiły 4-letnie ubezpieczenie od utraty pracy i hospitalizacji (3,25% kwoty kredytu)
 • Prowizja przygotowawcza: 2%
 • Finansowanie od 50% do 95% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 • Okres kredytowania od 15 do 35 lat
 • Waluta kredytu: PLN
 • Wcześniejsza całkowita spłata kredytu ze zmienną stopą procentową: 2% od kwoty spłaty, nie mniej jednak niż 200 zł
 • 0% prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych.
 • Spłata w ratach równych lub malejących, można zmieniać w trakcie trwania umowy kredytowej
 • Bilansowanie kredytu hipotecznego MDM oszczędnościami gromadzonymi na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym pozwala na obniżenie płaconych odsetek.

Kontakt z PKO BP
Oferta PKO BP
Multiformularz PKO BP


Pekao Bank - Mieszkanie dla młodych

Pekao Bank oferuje także dofinansowanie do kredytu w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych".

 • Promocyjna marża 1,99%. Waurnkiem otrzymania promocyjnej marży jest otwarcie konta bankowego, karty debetowej i kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości (0,10% kwoty kredytu/rocznie) W przypadku mniejszego wkładu własnego niż 10% - marża 2,49%.
 • Prowizja 1,99% (płatna gotówką).
 • Od 50% do 95% wartości nieruchomości w PLN.
 • Waluta kredytu: PLN.
 • Minimalny okres spłaty 15 lat. Maksymalny okres spłaty 30 lat.

Kontakt z doradcą Open finance, oferta PEKAO
Multiformularz Pekao Bank


Alior Bank - Mieszkanie dla młodych

Od 3 lutego 2014r.w Alior banku można się starać o kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem w programie MdM.

 • Finansowanie od 50% do 95% wartości nieruchomości przy dodatkowym ubezpieczeniu.
 • Okres kredytowania od 15 do 30 lat
 • Kredyt dostępny w złotówkach

Kontakt z Alior Bankiem
Oferta Alior Banku
Multiformularz Alior Bank


BGŻ Bank - Mieszkanie dla młodych

Od 19 lutego 2014r.w BGŻ Banku można składać wnioski o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem w programie "Mieszkanie dla młodych".

 • Kredyt od 50 tys.zł na minimum 50% LTV, maksymalne do 80% wartości nieruchomości.
 • Spłatę kredytu można rozłożyć na minimum 15 do 35 lat
 • Kredyty w ramach MDM dostępne tylko w złotówkach

Kontakt z doradcą Open finance, oferta BGŻ
Multiformularz BGŻ Banku


Getin Bank - mieszkanie dla młodych

Getin Bank to kolejny bank, który przystąpił do programu "Mieszkanie dla młodych". Od 17 lutego 2014 roku można składać wnioski o kredyt z dofinansowaniem.

 • Do 95% wartości nieruchomości
 • Kredytowanie do 35 lat
 • Waluta kredytu: PLN
 • Opłaty i prowizje zgodnie z tabelą.

Kontakt z Getin Bankiem
Multiformularz, Getin Bank


Millennium Bank - mieszkanie dla młodych

Od 14 kwietnia 2014 roku w Millennium Banku można składać wnioski o kredyt mieszkaniowy z dopłatą w programie "Mieszkanie dla młodych"

 • Do 95% wartości nieruchomości
 • Kredytowanie od 15 do 35 lat
 • Waluta kredytu: PLN
 • Prowizja za udzielenie kredytu - 2%
 • Opłaty zgodnie z tabelą

Kontakt z Millennium Bank
Multiformularz, Millennium Bank


EuroBank - mieszkanie dla młodych

Od 19 maja 2014 roku Eurobank przyjmuje wnioski o kredyt z dofinansowaniem "Mieszkanie dla młodych".

Kontakt z doradcą Open finance, oferta Eurobanku
Oferta EuroBanku
Multiformularz EuroBank