Kredyty hipoteczne w CHF

30-01-2015

Po niespodziewanej decyzji Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) w dniu 15 stycznia 2015 o zaprzestaniu obrony kursu franka szwajcarskiego wobec euro, kurs franka szwajcarskiego (CHF) wzrósł skokowo do poziomu powyżej 5zł. Poziom ten utrzymał się tylko przez chwilę, później spadł do poziomu w okolicy 4,2zł. Skokowy wzrost helweckiej waluty spowodował automatycznie wzrost wysokości miesięcznej raty i całkowitego zadłużenia kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe w szwajcarskiej walucie, pomimo obniżki stóp procentowych w Szwajcarii o 50 punktów bazowych.

Wzrost kursu franka szwajcarskiego dotyczy około 550 tys. kredytobiorców. W związku z zawirowaniami na rynku walutowym, zarząd Związku Banków Polskich zaproponował pakiet propozycji dla banków (członków ZBP), które udzielały kredytów mieszkaniowych w CHF.

Kup i sprzedawaj waluty taniej niż w bankach i kantorach

Pakiet propozycji ZBP to m.in. uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR do obliczania wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF, istotne zmniejszenie spreadu walutowego, wydłużenie okresu kredytowania na wniosek klienta, rezygnację z dodatkowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców, którzy terminowo spłacają raty kredytowe.

Celem działań ZBP, w tym pakietu propozycji jest to, aby klient nie płacił wyższej raty kredytowej niż ta, którą klient płacił przed decyzją SNB.

W dniu 30 stycznia 2015r. kurs CHF wynosi około 4,02zł.

Źródło: Związek Banków Polskich.