Kredyty mieszkaniowe w Deutsche banku - oferta pakietowa

20-05-2013

Pakiet standardowy, ubezpieczeniowy i inwestycyjny to nowa oferta dostosowana do potrzeb kredytobiorców, którzy wybrali ofertę złotówkowego kredytu mieszkaniowego w Deutsche Banku.

W pakiecie standardowym marża kredytu w złotych zaczyna się od 1,40% (zależnie od wysokośći LTV), prowizja 2%. Waurnkiem jest otwarcie rachunku db Life, db Invest lub db Elite (zasilanie konta z tytułu uzyskiwanych dochodów), skorzystanie z karty kredytowej oraz ubezpiecznia od utraty pracy.

Pakiet ubezpieczeniowy i inwestycyjny to marża stała 1,2% (niezależnie od poziomu LTV) oraz brak prowizji. W pakiecie ubezpieczeniowym warunki są identyczne jak standardowym z tym, że jedyną różnicą jest ubezpieczenie, które jest na życie ze składką płatną za dwa lata z góry w wysokości 1,8% kwoty finansowania.

Także w pakiecie inwestycyjnym obowiązują te same warunki co w pakiecie standardowym. Jedyną różnicą jest ubezpieczenie, które zostało zastąpione rozwiązaniem inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość ze składką miesięczną w wysokości 60 zł za każde 100 tys. zł kredytu (składka może być kredytowana).

Źródło: Deutsche Bank PBC