Ostatnie kredyty hipoteczne bez wkładu własnego

25-06-2013

Rekomendacja S wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w znacznym stopniu wpłynie na kredyty mieszkaniowe. Główne zmiany to wymagany wkład własny, który od 2014 roku będzie wynosił 5%, a od 2015 roku minimalny udział środków własnych będzie wynosił 10%. Środki własne jakie będzie musiał posiadać przyszły kredytobiorca od początku 2014 roku to średnio: około 21 tys.zł dla kredytobiorców w Warszawie, 17tys.zł w Krakowie, 15tys.zł w Poznaniu i 13tys.zł w Gdańsku i Wrocławiu.

Kolejną zmianą jest zalecenie KNF, aby banki rekomendowały klientom 25-letni okres spłaty kredytu. Maksymalny okres na jaki banki będą mogły udzielać kredytów mieszkaniowych to 35 lat.

Rekomendacja także ogranicza maksymalną wysokość całkowitego zadłużenia w stosunku do dochodu, która nie może przekroczyć 40% dla kredytobiorców osiągających przeciętne wynagrodzenie dla regionu, który zamieszkują oraz 50% w przypadku pozostałych kredytobiorców.

Tym samym zostało ostatnie sześć miesięcy na podjęcie decyzji o kredycie mieszkaniowym, który można uzyskać bez wkładu własnego i na "starych zasadach". Jednak nie warto zwlekać z decyzją do ostatniej chwili, gdyż banki mogą znacznie wcześniej wycofywać oferty kredytów mieszkaniowych na 100% wartości nieruchomości.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego