Ostatnie kredyty mieszkaniowe z 5% wkładem własnym

04-12-2014

Tylko do 31 grudnia 2014 roku banki udzielają kredytów na maksymalnie 95% wartości nieruchomości. Od stycznia 2015 roku, wymagany wkład własny będzie wynosił co najmniej 10% - aby otrzymać kredyt mieszkaniowy trzeba będzie posiadać co najmniej 30 tys.zł środków własnych w przypadku kredytu na 300 tys.zł. Obecnie minimalny wkład własny wynosi 15 tys.zł przy kredycie na 300 tys.zł.

Marża
Marża i jej wysokość zależy od zdolności kredytowej klienta, wysokości kredytu, posiadanych środków własnych oraz zakupu dodatkowych produktów banku. Średnia marża dla kredytów z 5% wkładem własnym wynosi około 2,19% (przy założeniu, że klient skorzysta z dodatkowych produktów banku w celu obniżenia marży). Z kolei średnia marża dla kredytów hipotecznych z 25% wkładem własnym wynosi około 1,78% (założenia jw.).

Oprocentowanie
Na oprocentowanie kredytu mieszkaniowego składa się stała marża banku powiększona o zmienną stopę procentową (stawka WIBOR). Średnie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych z 5% wkładem własnym wynosi około 4,35%. W przypadku kredytów z 25% wkładem własnym, średnie oprocentowanie wynosi około 3,89%.

Od stycznia 2015 zaczną obowiązywać rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, które wymagają od przyszłych kredytobiorców co najmniej 10% środków własnych. Jest to ostatnia chwila na uzyskanie kredytu hipotecznego z 5% wkładem własnym.

Źródło: Gazeta Wyborcza