Oszczędzaj na kredyt mieszkaniowy

16-01-2015

Zapisy rekomendacji S obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku, wymagają na przyszłych kredytobiorcach ubiegających się o kredyt mieszkaniowy, posiadanie środków własnych (tzw. wkładu własnego) w kwocie co najmniej 10% wartości nieruchomości.
Jest to wzrost o 5 punktów procentowych w odniesieniu do 2014 roku.
Zgodnie rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, wysokość minimalnego wkładu własnego będzie rosnąć o 5 pkt. proc. z każdym rokiem, aż do 2017 roku w którym kredyt mieszkaniowy będzie dostępny wyłącznie dla osób posiadających co najmniej 20% środków własnych.

Nie tylko wkład własny
Poza posiadaniem własnych środków (co najmniej 10%) na wkład własny, należy posiadać dodatkową gotówkę na opłaty, których banki nie finansują. Wśród takich opłat należy pamiętać o prowizji za udzielenie kredytu, która przeciętnie wynosi 2%. Kolejna opłata to choćby koszty notarialne (w tym sporządzenie wypisu oraz wpisu do hipoteki), które mogą wynieść nawet 1% ceny. W przypadku, gdy kupujemy nieruchomość na rynku wtórnym - prowizja pośrednika w obrocie nieruchomościami to około 2-3% wartości mieszkania oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC 2%).

Kupujący takie mieszkanie musi posiadać nawet 18% jego ceny, a środki muszą pochodzić z realnych oszczędności, gdyż wkład własny nie może być rezultatem zaciągnięcia innych pożyczek lub kredytów na ten cel.

Źródło: Rzeczpospolita